???????????????????????????????ù????????????????

来源:QQ快报问答 编辑:王志 手机版

???????????????????????????????ù????????????????:???????????????????????????????о???????????????????????????????????????????????????????????ù????????????????


由热心用户 唯怡 S3 提供的回答:

今天试了试,低端局,还有赏金,但是绝对不能打高端局,还有王者局。。


由热心用户 __Shゝuang、 提供的回答:

算不算大佬 星耀排位 ,太乙真人不是一个垃圾英雄,但是他的操作的确不是很简单的


由热心用户 骄傲的灵魂 提供的回答:

太乙真人的确不是很容易上手操作的英雄,但是我一直用太乙真人打野,很强势

声明:本内容来自QQ快报问答,版权归QQ快报问答所有,本网旨在传播知识,不代表本网赞同以上意见,如有任何问题请与本网联系!

最新推荐
热门推荐